bán hàng với tiêu chí 3 bao: 
1/. bao zin 100%
2/. bao test 7 ngày
3/. bao công lắp ráp, thay thế!

Ngoài ra, hàng em bán luôn được 
bảo hành 9 tháng.
===>> LIÊN HỆ: 
CƯƠNG_0986.033.069 - 0902.355.076
Đ/C: 648/19 CMT8, P.11, Q.3, TPHCM
=====================
BÁN PHÍM SONY: 
phím laptop sony (keyboard) SVF15 có đèn bàn phím 
395.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVE15 không có đèn bàn phím
355.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVE15 có đèn bàn phím
395.000 đ
phím laptop sony (keyboard )SVF14
335.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVE14
335.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVS13
300.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVE13
300.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVT11
420.000 đ
phím laptop sony (keyboard) SVE11
370.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-EJ
phím laptop sony (keyboard) VPC-EH
330.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-EL
335.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-EG
375.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC- EE
335.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC -EB
375.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC - W
phím laptop sony (keyboard) VPC - M
290.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC -EC
370.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-EA
325.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-FX
phím laptop sony (keyboard) VPC-F2
phím laptop sony (keyboard) VPC-F2
phím laptop sony (keyboard) VPC-F1
390.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-S
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-SA series
225.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-SA 
325.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC-CA
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VPC- Y
phím laptop sony (keyboard) Sony Z
phím laptop sony (keyboard) VNG-NR
320.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VNG-CS
700.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VNG-CR
500.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-CW
290.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-C
650.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-FW
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) -FZ
310.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-FZ
310.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-FS
375.000 đ
Phím laptop sony (keyboard) VGN-FE
625.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-N
345.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-NW
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-NW
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-NW
340.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-BZ
500.000 đ
phím laptop sony (keyboard) VGN-SZ
phím laptop sony (keyboard) VGN-SR
340.000 đ
=======================
BÀN PHÍM IBM:
bàn phím(keyboard) IBM U110
355.000 đ
bàn phím(keyboard) IBM S400
375.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo E430
650.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo E420
650.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo E420
650.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo E14
935.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo E30
585.000 đ
bàn phím(keyboard) IBM T410
525.000 đ
bàn phím(keyboard) IBM T60
485.000 đ
bàn phím(keyboard) IBM X200
785.000 đ
bàn phím(keyboard) IBM SL410
735.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo U460
bàn phím(keyboard) lenovo U350
330.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo G580
260.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo G570
260.000 đ
===============================

BÀN PHÍM LENOVO:

bàn phím(keyboard) lenovo G560
375.000 đ
Bàn phím(keyboard) lenovo G550
380.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo V480
bàn phím(keyboard) lenovo G480
340.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo G470
360.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo G460
305.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Z560
255.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Z460
230.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Z370
260.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Z360
330.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Y450
270.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo Y410
220.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo S12 Mini
300.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo S10-3T Mini
300.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo S10-2T Mini
300.000 đ
bàn phím(keyboard) lenovo S10 Mini
270.000 đ

===========================================
BÀN PHÍM HP
bàn phím (keyboard) HP G4

245.000 đ
bàn phím (keyboard) HP FOLIO 13
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP SLEEKBOOK 14
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 8560w
bàn phím (keyboard) HP Probook 6440B
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6450B
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP ENVY 6/ ENVY 4
355.000 đ
bàn phím (keyboard) HP ENVY15
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP ENVY14
360.000 đ
bàn phím (keyboard) ENVY13
380.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 8530W
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP G7-2000
360.000 đ
bàn phím (keyboard) HP G7
260.000 đ
bàn phím (keyboard) G6-2000
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP1500
350.000 Đ
bàn phím (keyboard) HP DM4-3000, DV4-3000
285.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DM4-1000, DV5-2000
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DM3-3000
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DM3-1000
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DM1-3000
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DM1-1000
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP A900
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP HDX16
360.000 đ
bàn phím (keyboard)HP B1200
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP TX1000
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP "COMPAQ 1200"
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP F700
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP C700
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP M2000
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 2100
300.000 Đ
bàn phím (keyboard) HP NW9440
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NC8220
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NC8220
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6930P
325.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6910P
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NX6520
260.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NX6125
260.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NX6120
260.000 đ
bàn phím (keyboard) HP TC 4400
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 2740P
450.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 2710p
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 2510p
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP NC2400
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP HDX 9000
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 530
300.000 đ
===================================

bàn phím (keyboard) HP 520
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 500
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6730B
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6710B
380.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6830
360.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6530S
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 6520S
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP E8540
450.000 đ
bàn phím (keyboard) HP E8530W
bàn phím (keyboard) HP E8460
310.000 đ
bàn phím (keyboard) HP E8440
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 5310M
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4710S
310.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4540S
310.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4530S
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4520S
310.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4430S
200.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4320s
440.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4420S (có bệ)
430.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4410s (không bệ)
380.000 đ
Bàn phím (keyboard) HP 4310S
370.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 4230S
380.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV7-6000
380.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV7-4000
410.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV7-1000
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV6-6000
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV6-3000
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV6-1000
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV5
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV4-3000
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV4-3000
350.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV4
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV3-4000 (Chiclet) dòng core i
360.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV3-4000 dòng thường
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV3-2000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV3-1000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV2
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV9000
170.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV8000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV6000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV4000
170.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV3000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV2000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP DV1000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ72
350.000 đ


bàn phím (keyboard) HP CQ71
330.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ70
400.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ620
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ62
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ61
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ60
320.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ50
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ420
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP G6-2000
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP G4-2000
300.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ42
280.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ40
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ35
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ32
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ20
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP CQ10
290.000 đ
bàn phím (keyboard) HP HP2133
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP HP1000
170.000 đ
bàn phím (keyboard) HP HP210
270.000 đ
bàn phím (keyboard) HP 110-3000 
bàn phím (keyboard) HP 110-1000
270.000 đ
============================
BÀN PHÍM TOSHIBA:

bàn phím(keyboard) Toshiba R800
400.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba E105
500.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba R705
520.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba P755
350.000 đ

bàn phím(keyboard) Toshiba C850
280.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba M600
300.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba C800
300.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba U505
355.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba U405
355.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba U300
bàn phím(keyboard) Toshiba Toshiba Satellite U260
bàn phím(keyboard) Toshiba U200
bàn phím(keyboard) Toshiba T230
bàn phím(keyboard) Toshiba Satellite L875
300.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba L655
270.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba L640
270.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba P100
450.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba A200/M200
270.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba L40
350.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba L10
350.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba A10
305.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba NB500
bàn phím(keyboard) Toshiba NB250
390.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba NB200
350.000 đ
bàn phím(keyboard) Toshiba NB100 Mini
290.000 đ


======================================
BÀN PHÍM DELL:
bàn phím (keyboard) dell V13
330.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Adamo 13
500.000 đ
bàn phím (keyboard) dell V3700
520.000 đ
bàn phím (keyboard) dell V3400
290.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Inspiron 17R (N7010)
390.000 đ

bàn phím (keyboard) dell Inspiron 17R (N7110)
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell XPS-15Z
bàn phím (keyboard) dell In-15Z
380.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Inspiron 15R (3521)
280.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Inspiron 15R ( N5110)
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Inspiron 15R ( N5010 )
300.000 đ
bàn phím (keyboard) dell XPS-14Z
415.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 14Z-5420
bàn phím (keyboard) dell 14R
240.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 14R
255.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1735 
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1720
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1564
bàn phím (keyboard) dell 1535
290.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1470
290.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1464
330.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1450
320.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Inspiron 1440
455.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1425
260.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1370
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell XPS 13
320.000 đ
bàn phím (keyboard) dell A840
270.000 đ
bàn phím (keyboard) dell M1330
280.000 đ
bàn phím (keyboard) dell VT_1310
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell M1210
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell E6520
480.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 6420
470.000 đ
bàn phím (keyboard) dell E6320
400.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Latitude E6400
300.000 đ
bàn phím (keyboard) dell E5400
250.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Latitude E4310
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Latitude E4300
300.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 6000
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 700M
320.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 640M
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell D620
400.000 đ
bàn phím (keyboard) dell D610
320.000 đ
Bàn phím (keyboard) dell D600
320.000 đ
bàn phím (keyboard) dell D520
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell D400
370.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1200
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1100
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell 1300
350.000 đ
DELL Mini 12, Inspiron 1210
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Mini 1090
400.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Mini10
350.000 đ
bàn phím (keyboard) dell Mini9
250.000
=====================================
BÁN PHÍM ACER:
bàn phím (keyboard) acer AS-3680
300.000 đ
bàn phím (keyboard) acer V5
290.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-4755G
270.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-7000
270.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-S3
290.000 đ

bàn phím (keyboard) acer 5810T
250.000 đ
bàn phím (keyboard) acer D525
300.000 đ
bàn phím (keyboard) acer D520
300.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-4736Z
240.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-5517
290.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-6292
bàn phím (keyboard) acer AS-4710
280.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-5100
300.000 đ
bàn phím (keyboard) acer TM-4320
285.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-2930
350.000 đ
bàn phím (keyboard) acer TM-2400
370.000 đ
bàn phím (keyboard) acer TM-2300
370.000 đ
bàn phím (keyboard) acer AS-751/752
270.000 đ
bàn phím (keyboard) acer D255/Acer One
260.000 đ
bàn phím (keyboard) acer D250/Acer One 
270.000 đ