logo chaoban.net
 
Rao vặt VIP nhất:
Đăng tin rao vặt
Quảng cáo TextLink 150.000đ/tháng. LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
Địa chỉ thiết kế website uy tín  - Bambu - Dịch vụ thiết kế website chuyển nghiệp, trên 10 năm kinh nghiệm phát triển

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế tại cảng

Đào tạo chuyên ngành xuất nhập khẩu - khai hải quan - đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức đã, đang và có dự định hoạt động trong lĩnh vực khai hải quan - xuất nhập khẩu.

Đăng lúc: 15:27, ngày - 21.05.2018 tại Hà Nội. Lượt xem: 126
Đăng bởi giaoduc2903. Liên hệ:
Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế tại cảng - dao-tao-xuat-nhap-khau-thuc-te-tai-cang
 ĐÀO TO NGHIP V XUT NHP KHU THC T TI HÀ NI, BC NINH, HI PHÒNG VÀ H CHÍ MINH

 

                         

I. MC TIÊU KHÓA HC

- Hiu được quy trình và thc hin tt các công vic trong hot đng xut nhp khu.
- N
m vng các th tc, chng t hi quan cn thiết liên quan đến hot đng kinh doanh xut nhp khu như: hp đng mua bán, b chng t vn chuyn, b chng t xut nhp khu, các th tc thanh toán, các th tc giao nhn hàng hóa … 
- N
âng cao k năng đàm phán, son tho, ký kết hp đng ngoi thương và x lý mt s tình hung phát sinh bt hp l trong hot đng xut nhp khu.
- Bi
ết cách phân loi hàng hóa, xut x hàng hóa, lưu tr và theo dõi h sơ xut nhp khu
- Bi
ết được qui trình làm th tc thông quan cho mt lô hàng c th ti các chi cc HQ cũng như các th tc liên quan như ( làm C/O, kim dch thc vt, kim dch thú y , xin giy phép XNK ,.).
- Ti
ếp thu đy đ nhng kinh nghim thc tế v xut nhp khu cũng như cách sp xếp mt b chng t cho lô hàng xut khu, nhp khu và phi mu dch .
- Kh
óa hc còn giúp cho sinh viên nhn thc v ngành xut nhp khu và s đnh hướng cho sinh vin chn đúng lĩnh vc chuyên ( sale logistics, giao nhn xut nhp khu, customer service , b phn booking, điu xe container) 

 

II. ĐI TƯỢNG THAM GIA
- Lãnh đo, qun lý và cán b các DN có liên quan ti hot đng xut nhp khu.
- Sinh vi
ên vi đnh hướng tr thành chuyên viên xut nhp khu.
- Nh
ng Anh Ch đang đi làm mong mun chuyn sang làm trong lĩnh vc xut nhp khu. 

 

III. NI DUNG:
1. Incoterms 
- Các v
n đ trong ngành xut nhp khu
- Nh
n biết và cách nh các điu kin TMQT ( tìm hiu hết c các điu khon incoterm 2010 )

2. Marketing xut nhp khu 
- Các phương thc giao dch trong thương mi quc tế
- Marketing t
âm lý trong th trường xut nhp khu, Cách thăm dò th trường logistics Vit Nam và quc tế .

3. Đàm phán & hp đng ngoi thương
- Các điu khon trong hp đng ngoi thương cn thiết ( s dy kèm theo hp đng thc tế mi nht bng tiếng ANH ca công ty TST logistic) 
- X
ác đnh các điu kin nên áp dng trong hp đng và đưa ra s lưu khi 2 bên kí kết hp đng .
- K
năng đàm phán, son tho và ký kết hp đng ngoi thương ( Thc hành trên chng t thc tế )
- Th
c hành son tho mt hp đng xut nhp khu ( commercial contract) - Hóa đơn thương mi ( commercial invoice), phiếu đóng gói ( packing list).

4. Vn ti, giao nhn và bo him trong ngoi thương
- Quy trình giao nhn vn ti và mua bo him đi vi hàng hóa xut nhp khu
- V
n ti hàng AIR, SEA, CPN
- Xin b
áo giá cước vn ti, chn la báo giá phù hp. Các vn đ v vn đơn ( Airway Bill và Bill of Loading) , cách đc và phân tích ( Thc hành trên chng t thc tế )
- Nh
ng bin pháp phòng chng ri ro trong kinh doanh XNK

5. Thanh toán quc tế xut nhp khu 
- Các phương tin thanh toán quc tế
- Nghi
p v m L/C.

6. Th tc Hi quan 
- Phân lo
i hàng hóa, xut x hàng hóa, tr giá hi quan
- Ph
ân tích b chng t XNK, thc hành tra cu mã HS code và áp mã Hs code thích hp nht cho tng mt hàng.
- H
ướng dn th tc Np thuế xut khu, thuế nhp khu và phân tích tng loi thuế phi np .

7. Thc hành Thông quan Hi quan ti cng:
- Hướng dn sinh viên phương pháp book tàu container t các FWD và các hãng tàu - (Thc hành trên chng t thc tế ) , thuê xe container vn chuyn hàng hóa. 
- H
ướng dn sinh viên làm th tc đóng hàng ti cng và đóng hàng ti kho cho mt lô hàng c th.
- H
ướng dn sinh viên chun b và son nhng chng t cn thiết cho vic thông quan 1 lô hàng Xut khu ti cng (tài liu thc tế ) 
- H
ướng dn sinh viên chun b và son nhng chng t cn thiết cho vic thông quan 1lô hàng Nhp khu (tài liu thc tế )
- H
ướng dn sinh viên làm th tc và sp xếp b chng t kim dch thc vt ( có chng t tht ca cuc kim dch thc vt, thú y,)
- Khai c/o
đin t và cách sp xếp b chng t khi đi xin c/o cho lô hàng thc tế ti phòng thương mai Vit Nam hoc là B Công Thương
( c
ó kèm b chng t Thc tế).
- H
ướng dn ghi chép các t khai hàng hóa Xut nhp khu, khai báo trên phn mm VNACCS. 
- T
ư vn hc viên cách viết CV tiếng vit và tiến anh, phương pháp tr li phng vn, gii thiu tìm kiếm khách hàng

 

IV. HC PHÍ:

-         Ti Hà Ni, TP H Chí Minh: 2.500.000 đ/hc viên ( Chưa bao gm l phí thi)

-         Ti Bc Ninh, Hi Phòng: 3.500.000 đ/hc viên

-         Đa ch hc lp xut nhp khu ti Bc Ninh: Trung tâm giáo dc thường xuyên Tnh Bc Ninh - 39 Nguyn Đăng Đo, TP Bc Ninh
=> D kiến khai ging lp ti Bc Ninh ngày: 13/08/2017

 

 

V. THI LƯỢNG: 02 tháng

 

VI. GING VIÊN: Khóa hc được trc tiếp ging dy bi các ging viên có uy tín và nhiu kinh nghim thc tin nhiu năm làm trong ngh XNK 
Gi
ng viên có nhiu thành tích trong vic đào to ngun nhân lc cho các công ty chuyên v XNK trong nhiu năm nay.

 


VII. CHNG CH CUI KHOÁ: Cui khóa hc, hc viên tiến hành làm bài thi cui k đ xếp loi trên chng ch Nghip v kinh doanh xut nhp khu ca B Giáo dc & Đào to có giá tr vĩnh vin trên toàn quc.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TI SAO CÁC BN NÊN CHN KHÓA HC NÀY?

 

 √  Khóa hc dy t  cơ bn đến chuyên sâu, lý thuyết và thc hành song song vi nhau to nên nn tng vng chc đ các hc viên có th x lý chng t  trong mi tình hung.

 

√ Ni dung bài ging rt logic, d hiu được thiết kế phù hp cho tt c các đi tượng, k c các hc viên chưa tng được hc qua chuyên ngành XNK.

 

√ Khóa hc mang tính thc tế cao vì hc viên được thc hành trên các chng t mi nht. Được tri nghim vi các công vic trong mi b phn trong ngành đ có tm nhìn tng quát v ngành XNK và có la chn đúng đn khi xin vic.

----------------------------------------------

Đa ch hc và đăng ký hc vui lòng liên h:
CÔNG TY C PHN GIÁO DC VIT NAM
Tng 2, 451 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà Ni
Email:
 haianh@giaoducvietnam.edu.vn
Mobile: 0969 86 86 17 (Ms. Hi Anh)
Skype: Oz2713

 

QC TextLink 80.000đ/tháng
LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
bambu.net.vn/dia-chi-lien-he-thiet-ke-website-uy-tin.html
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Quảng cáo TextLink 50.000đ/tháng (LH: 0904.195.146 - Yahoo ID: Hỗ trợ)
Hướng dẫn  |  Quy định sử dụng  |  Báo giá quảng cáo |  Hướng dẫn thanh toán  |  Liên hệ
© 2013 ChàoBán.Net
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Opera hoặc Chorme
Điện thoại: 0904.195.146 - Email: minhtu@ovem.vn