logo chaoban.net
 
Rao vặt MỚI nhất:
Đăng tin rao vặt
Quảng cáo TextLink 150.000đ/tháng. LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
Chung cư Vinhome Ocean Park giá rẻ  - Vinhome Ocean Park Thành phố Biển - Hồ giữa lòng Hà Nội, hỗ trợ vay 70%, lãi 0% trong 24 tháng. Nhận nhà ở ngay
Mua sim số đẹp  - Kho sim số đẹp giá rẻ bán giá gốc
Phần mềm quản lý nha khoa  - Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online

luận văn chuyên ngành khoa học kỹ thuật công nghệ

Kho luận văn mẫu cao học dành cho các học viên làm luận văn thạc sĩ ngành khoa học công nghệ

Đăng lúc: 16:19, ngày - 29.11.2019 tại Hà Nội. Lượt xem: 338
Đăng bởi ambncorp. Liên hệ:
luận văn chuyên ngành khoa học kỹ thuật công nghệ - luan-van-chuyen-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-cong-nghe

1 mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường http://ambn.vn/product/22622/mang-cam-nhan-khong-day-va-danh-gia-bang-thuc-nghiem-mot-so-thong-so-qua-diều-khien-tham-nhap-moi-truong.html Luận văn thạc sĩ: Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường. Tính chất không dây của WSN có ưu điểm mềm dẻo, giá rẻ nhưng có nhiều thách thức cần được giải quyết một trong những thách thức lớn nhất đó là nguồn năng lượng bị giới hạn, các nút mạng cảm biến lại hoạt động ngoài môi trường rất khó nạp lại năng lượng. Trong khi đó, yếu tố chủ yếu giới hạn thời gian sống của mạng cảm nhận là năng lượng cung cấp.

 

2. điều khiển thiết bị bù tĩnh svc và ứng dụng trong việc nâng cao cho ổn định chất lượng điện năng của hệ thống điện http://ambn.vn/product/16218/diều-khien-thiet-bi-bu-tinh-svc-va-ung-dung-trong-viec-nang-cao-cho-on-dinh-chat-luong-dien-nang-cua-he-thong-dien.html

 

3. nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh thái nguyên http://ambn.vn/product/16173/nghien-cuu-danh-gia-hien-trang-va-dề-xuat-mot-so-giai-phap-cai-thien-chat-luong-dien-ap-trong-luoi-dien-trung-ap-tinh-thai-nguyen.html

 

4. nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục http://ambn.vn/product/16169/nghien-cuu-anh-huong-cua-lo-hô-quang-dien-den-chat-luong-dien-nang-o-cac-khu-cong-nghiep-va-tinh-toan-lua-chon-thiet-bi-khac-phuc.html

 

5. nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện http://ambn.vn/product/15878/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-anh-huong-den-qua-trinh-sup-do-dien-ap-trong-he-thong-dien.html

 

6. Điều khiển trượt bộ biến đổi DC-DC tăng áp http://ambn.vn/product/14019/Điều-khien-truot-bo-bien-doi-DC-DC-tang-ap.html

 

7. Điều khiển trượt bộ biến đổi DC-DC tăng áp http://ambn.vn/product/12052/Điều-khien-truot-bo-bien-doi-DC-DC-tang-ap.html

 

8. Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010 http://ambn.vn/product/12051/Điều-khien-dong-co-khong-dông-bo-ba-pha-theo-phuong-phap-SINPWM-su-dung-vi-diều-khien-dsPIC30F6010.html

 

9. Thiết Kế Và Thi Công Hệ Thống Điều Khiển Nhiệt Độ http://ambn.vn/product/5456/Thiet-Ke-Va-Thi-Cong-He-Thong-Điều-Khien-Nhiet-Đo.html

 

10. Thiết Lập Quy Trình Bảo Dưỡng Sữa Chữa Dây Chuyền Sản Xuất Nhựa 50KK http://ambn.vn/product/5452/Thiet-Lap-Quy-Trinh-Bao-Duong-Sua-Chua-Day-Chuyền-San-Xuat-Nhua-50KK.html

 

11. Phương Pháp Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu http://ambn.vn/product/5030/Phuong-Phap-Nghien-Cuu-Va-Thu-Thap-Du-Lieu.html

 

12. Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sụp Đổ Điện Áp Trong Hệ Thống Điện http://ambn.vn/product/4760/Nghien-Cuu-Yeu-To-Anh-Huong-Đen-Qua-Trinh-Sup-Đo-Đien-Áp-Trong-He-Thong-Đien.html

 

13. Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng Điện Áp Trong Lưới Điện Trung Áp http://ambn.vn/product/4759/Giai-Phap-Cai-Thien-Chat-Luong-Đien-Áp-Trong-Luoi-Đien-Trung-Áp.html

 

14. Nghiên Cứu Bộ Lọc Và Bù Công Suất Phân Kháng Dùng Thiết Bị Điện Tử Công Suất http://ambn.vn/product/4758/Nghien-Cuu-Bo-Loc-Va-Bu-Cong-Suat-Phan-Khang-Dung-Thiet-Bi-Đien-Tu-Cong-Suat.html

 

15. Ảnh Hưởng Của Lò Hồ Quang Điện Đến Chất Lượng Điện Năng Ở Các Khu Công Nghiệp http://ambn.vn/product/4757/Anh-Huong-Cua-Lo-Hô-Quang-Đien-Đen-Chat-Luong-Đien-Nang-O-Cac-Khu-Cong-Nghiep.html

 

16. Điều Khiển Thiết Bị Bù Tĩnh Và Nâng Cao Cho Ổn Định Chất Lượng Điện Năng http://ambn.vn/product/4519/Điều-Khien-Thiet-Bi-Bu-Tinh-Va-Nang-Cao-Cho-On-Đinh-Chat-Luong-Đien-Nang.html

 

17. Phụ tải của hệ thống điện http://ambn.vn/product/3402/Phu-tai-cua-he-thong-dien.html

 

18. Điều chỉnh Tốc độ Động cơ Một chiều http://ambn.vn/product/3399/Điều-chinh-Toc-do-Đong-co-Mot-chiều.html

 

19. Xây dựng một kho dữ liệu thực tế http://ambn.vn/product/3396/Xay-dung-mot-kho-du-lieu-thuc-te.html

 

20. Mạng cục bộ không dây WLAN http://ambn.vn/product/3395/Mang-cuc-bo-khong-day-WLAN.html

 

21. Tổng Quan Về Mạng Truy Nhập Băng Rộng - WiMAX http://ambn.vn/product/3393/Tong-Quan-Về-Mang-Truy-Nhap-Bang-Rong---WiMAX.html

 

22. Tiêu chuẩn 802.16e và ứng dụng triển khai trên mạng nội hạt http://ambn.vn/product/3392/Tieu-chuan-802.16e-va-ung-dung-trien-khai-tren-mang-noi-hat.html

 

23. Cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G http://ambn.vn/product/3390/Cau-trac-HSDPA-va-ung-dung-vao-mang-di-dong-the-he-thu-3G.html

 

24. Mạng riêng ảo VPN http://ambn.vn/product/3389/Mang-rieng-ao-VPN.html

 

25. Giao thức sử dụng trong mạng VoIP http://ambn.vn/product/3386/Giao-thuc-su-dung-trong-mang-VoIP.html

 

26. thử nghiệm một hệ đo áp dụng cho cảm biến áp suất MPX2300D http://ambn.vn/product/3385/thu-nghiem-mot-he-do-ap-dung-cho-cam-bien-ap-suat-MPX2300D.html

 

27. Vi Điều Khiển http://ambn.vn/product/3383/Vi-Điều-Khien.html

 

28. Tìm hiểu Công nghệ VLan và Ứng dụng công nghệ VLAN http://ambn.vn/product/3381/Tim-hieu-Cong-nghe-VLan-va-Ung-dung-cong-nghe-VLAN.html

 

29. Thiết kế và thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8951 http://ambn.vn/product/3378/Thiet-ke-va-thi-cong-he-thong-Kit-Vi-Điều-Khien-8951.html

 

30. Nghiên cứu ứng dụng chíp điều khiển ethernet W5100 http://ambn.vn/product/3376/Nghien-cuu-ung-dung-chip-diều-khien-ethernet-W5100.html

 

31. Chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS http://ambn.vn/product/3372/Chuyen-mach-nhan-da-giao-thuc-tong-quat-GMPLS.html

 

32. Xây dựng một bộ điều chế và giải điều chế tín hiệu QAM-16 http://ambn.vn/product/3370/Xay-dung-mot-bo-diều-che-va-giai-diều-che-tin-hieu-QAM-16.html

 

33. Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS http://ambn.vn/product/3368/Tim-hieu-kha-nang-ung-dung-cong-nghe-chuyen-mach-da-giao-thuc--nhan-MPLS.html

 

34. Ứng dụng hệ điều hành mã nguồn mở uClinux http://ambn.vn/product/3366/Ung-dung-he-diều-hanh-ma-nguôn-mo-uClinux.html

 

35. các phương pháp nén được sử dụng để nén tín hiệu EEG http://ambn.vn/product/3364/cac-phuong-phap-nen-duoc-su-dung-de-nen-tin-hieu-EEG.html

 

36. Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e và ứng dụng triển khai trên mạng nội hạt http://ambn.vn/product/3362/Nghien-cuu-tieu-chuan-802.16e-va-ung-dung-trien-khai-tren-mang-noi-hat.html

 

37. Ứng dụng MPLS trong thực tế http://ambn.vn/product/3361/Ung-dung-MPLS-trong-thuc-te.html

 

38. vận hành và bảo dưỡng mạng MPLS http://ambn.vn/product/3359/van-hanh-va-bao-duong-mang-MPLS.html

 

39. Mô phỏng thao tác định tuyến của ZigBee http://ambn.vn/product/3357/Mo-phong-thao-tac-dinh-tuyen-cua-ZigBee.html

 

40. Thiết kế bộ phát mã Walsh cho hệ đo kênh MIMO dùng công nghệ FPGA http://ambn.vn/product/3356/Thiet-ke-bo-phat-ma-Walsh-cho-he-do-kenh--MIMO-dung-cong-nghe-FPGA.html

 

41. Mạng cảm nhận không dây (WSN) http://ambn.vn/product/3354/Mang-cam-nhan-khong-day-(WSN).html

 

42. Lý thuyết Anten http://ambn.vn/product/3352/Ly-thuyet-Anten.html

 

43. Vi điều khiển PIC 16F877A http://ambn.vn/product/3350/Vi-diều-khien-PIC-16F877A.html

 

44. Kỹ thuật tổng hợp và nguyên lý hoạt động của tần số trực tiếp (DDS) http://ambn.vn/product/3349/Ky-thuat-tong-hop-va-nguyen-ly-hoat-dong-cua-tan-so-truc-tiep-(DDS).html

 

45. Kit XS40 hàng XILINX http://ambn.vn/product/3347/Kit-XS40-hang-XILINX.html

 

46. Dịch vụ IPTV trên mạng băng rộng ADSL http://ambn.vn/product/3345/Dich-vu-IPTV-tren-mang-bang-rong-ADSL.html

 

47. Xu hướng triển khai mạng 3G của các nhà cung cấp GSM Việt Nam http://ambn.vn/product/3342/Xu-huong-trien-khai-mang-3G-cua-cac-nha-cung-cap-GSM-Viet-Nam.html

 

48. Công nghệ định vị toàn cầu GPS http://ambn.vn/product/3340/Cong-nghe-dinh-vi-toan-cau-GPS.html

 

49. Nghiên cứu giao thức SIP và xây dựng ứng dụng VoiceChat http://ambn.vn/product/3338/Nghien-cuu-giao-thuc-SIP-va-xay-dung-ung-dung-VoiceChat.html

 

50. Thử nghiệm thiết kế dao động ký số trên FPGA http://ambn.vn/product/3336/Thu-nghiem-thiet-ke-dao-dong-ky-so-tren-FPGA.html

 

51. Cổng thông tin điện tử- Portal http://ambn.vn/product/3334/Cong-thong-tin-dien-tu--Portal.html

 

52. Công nghệ di động 2G - 3G - CDMA http://ambn.vn/product/3331/Cong-nghe-di-dong-2G---3G---CDMA.html

 

53. Các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang http://ambn.vn/product/3329/Cac-giai-phap-truyền-tai-IP-tren-mang-quang.html

 

54. Khảo sát bộ nguồn P46 và P52 thiết kế máy biến áp http://ambn.vn/product/3304/Khao-sat-bo-nguôn-P46-va-P52-thiet-ke-may-bien-ap.html
 

Trang web hữu ích:
1. Download luận án tiến sĩ
http://downloadluanan.blogspot.com/ luận văn thạc sĩ mẫu, hoặc luận án tiến sỹ mẫu  http://luanantiensy.blogspot.com
2. Quyết định của thủ tướng chính phủ http://nghidinhso.blogspot.com quyết định, thông tư của bộ ngành và văn bản luật online
3. Bài báo khoa học
http://bao-khoa-hoc.blogspot.com sưu tầm lưu trữ và công bố các bài báo khoa học trong và ngoài nước
5. Đo lường chất lượng giáo dục
http://doluongchatluongdaotao.blogspot.com thi thử trực tuyến, link bài tự đánh giá năng lực học sinh
6. Download đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, bộ ngành
http://detai-nghiencuu.blogspot.com thư viện lưu trữ công trình nghiên cứu
7. Thông tư bộ ngành, văn bản pháp quy việt nam
http://thongtuso.blogspot.com Kho thư viện tài liệu về pháp luật
8. Hướng dẫn thủ tục hành chính
http://quydinhhanhchinh.blogspot.com Đổi mới cơ chế và phong cách làm việc công viên chức
9. Tạp chí hành chính
http://hanhchinhcongvietnam.blogspot.com Nghiên cứu nghiệp vụ hành chính việt nam,quản lí kinh tế xã hội
10. Download tài liệu về y khoa và dược khoa
http://downloadgiaotrinhyduochoc.blogspot.com Tài liệu y dược bằng tiếng việt anh pháp
11. Download luận văn thạc sỹ
http://luanvan-thacsi.blogspot.com Kho thư viện luận văn cao học, thạc sĩ Việt Nam, Luận văn mẫu.
12.  Download giáo trình nông lâm
http://downloadgiaotrinhnonglam.blogspot.com kho giáo trình sách giáo khoa đại học ngành nông lâm ngư nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản
13. Download luận văn đại học, luận văn thạc sĩ
http://downloadluanvanthacsi.blogspot.com/ kho báo cáo tốt nghiệp thực tập miễn phí
14. Trang web dành cho học sinh sinh viên
http://ambncorp.blogspot.com tin tức tuyển sinh, thi thử, đánh giá chất lượng giáo dục,download giáo trình giáo án,hỏi đáp bài tập..
15. Quan điểm và phong cách AMBN
https://sites.google.com/site/chunghiadantoc
16. Thông tin tuyển sinh https://sites.google.com/site/huongdantuyensinh/ học thuật và tài liệu AMBN
17. Download sách giáo khoa giáo trình miễn phí
https://sites.google.com/site/ambnvn122/
18. Tài liệu chuyên khoa ngành y dược https://sites.google.com/site/ambnvn1224/ dành cho bác sĩ và dược sỹ
19. Kho sách giáo khoa Việt Nam
https://sites.google.com/site/ambnvn1225/ 20.  Thư viện luận văn và báo cáo thực tập Việt Nam https://sites.google.com/site/chuyenvietluanvan/
21. Thư viện truyện sách và tác phẩm văn học Việt Nam https://sites.google.com/site/ambnvnn1223/
22. Toàn bộ văn bản luật và quy định dưới luật từ 1946 đến nay https://sites.google.com/site/ambnvn124/
23. Thư viện tài liệu điện tử việt nam https://sites.google.com/site/thuvientailieudientuvietnam/
24. Trang web dành cho học sinh luyện thi học bổng nước ngoài https://sites.google.com/site/luyenthihocsinhgioi/ hoặc luyện thi vào đại  học và trường chuyên ở Việt Nam https://sites.google.com/site/luyenthitruongchuyen/ trường ĐH Top 1, trọn gói (Dạy học, không phải  chạy vào đại học)
25. Blog với tin tuyển sinh và truyện hay, tài liệu quý cho mọi người
http://me.zing.vn/zb/u/vananh_2091988
26. Trang web chuyên công bố công trình nghiên cứu như luận án tiến sỹ, công trình khoa học http://yume.vn/ambn_corp/article/
27. Thư viện tài liệu với những truyện, tác phẩm văn học và nghiên cứu văn hóa, luận văn luận án http://vnvista.com/forums/index.php?automodule=blog&blogid=23172
28. Nơi lưu trữ truyện hay,truyện ngắn, audio online http://www.tamtay.vn/home/ambn_corp tác phẩm văn học
29. Thư viện tài liệu điện tử Việt Nam
https://vietnamdocumentary.wordpress.com/ Sách báo, nghiên cứu và sách giáo khoa
30. Website công bố các bài viết
https://www.tumblr.com/blog/lananh1989 tin tức và công trình nghiên cứu, bài thi và tài liệu học tập
31. Cảnh đẹp bốn phương
https://www.facebook.com/CanhDepBonPhuong1?fref=ts Nơi có nhiều bức ảnh đẹp, giáo dục và định hướng hạt giống tâm hồn.
32. Fanpage của AMBN
https://www.facebook.com/websiteambnvn?fref=ts đơn vị chuyên về giáo dục đào tạo và đo lường chất lượng giáo dục, giám sát quá trình dậy và học bằng các phương tiện điện tử. https://www.facebook.com/www.ambn.vn?fref=ts cũng tương tự, nơi download tài liệu và học liệu Hoặc đơn vị còn có thêm https://www.facebook.com/pages/C%C3%B4ng-ty-CPGD-AMBN/191821751010830?fref=ts
33. Trang web về các bài thi trực tuyến https://www.facebook.com/tracnghiem.online1?fref=ts thi thử hoàn toàn miễn phí, test online, the best website
34. Khảo sát và đánh giá online,công cụ tự thống kê giúp học viên, nghiên cứu sinh có công cụ đo lường và bảng khảo sát chính xác
https://www.facebook.com/surveyonline.vn?fref=ts survey online the best website.
35. Trang tin tức ngành giáo dục,tin bộ ngành trường
https://www.facebook.com/tintucnganhgiaoduc?fref=ts
36. Ngoài ra tìm kiếm https://www.google.com/search?num=100&site=&source=hp&q=site%3Aambn.vn&oq=site%3Aambn.vn&gs_l=hp.3...2098.6664.0.7408.13.13.0.0.0.0.157.1623.0j13.13.0....0...1c.1.64.hp..8.5.704.0.-84GmfMsOPM toàn bộ công trình nghiên cứu, luận văn luận án và bài thi online.. hoặc với tìm kiếm tài liệu, học liệu, bài thi thử miễn phí
http://www.bing.com/search?q=site%3Aambn.vn&go=Submit&qs=n&form=QBLH&pq=site%3Aambn.vn&sc=0-5&sp=- 1&sk=&cvid=e3493e0809f948309769f9d2bda07d76 hoặc tìm kiếm tin tức giáo dục, tuyển sinh điểm chuẩn,học bổng toàn phần http://www.ask.com/web?q=site%3Aambn.vn&qsrc=0&o=0&l=dir&qo=homepageSearchBox  hỏi đáp bài tập, khảo sát trực tuyến https://vn.search.yahoo.com/search?p=site%3Aambn.vn&fr=yfp-t-738 tải tài liệu, test online https://www.yandex.com/search/?lr=87&text=site%3Aambn.vn hoặc tìm kiếm tài liệu, tự lập bài thi cho giáo viên, tự đánh giá năng lực
http://coccoc.com/search#query=ambn.vn Hoặc toàn trang của AMBN http://wada.vn/s?q=ambn.vn Tính năng cho người học, học sinh sinh viên, trang web vì cộng đồng https://plus.google.com/u/0/111925437838462227521/posts dành cho trẻ thơ
https://plus.google.com/u/0/106412073231614653570/posts dành cho học sinh sinh viên https://plus.google.com/+Tu%E1%BA%A5nNguy%E1%BB%85nAnhAMBN/posts Test online - trắc nghiệm trực tuyến https://plus.google.com/u/0/+AmbnVntestonline/posts  Trang chủ AMBN Tài liệu thi và lập trường thi quản lí lớp học online https://plus.google.com/u/0/+AmbnVn/posts

Sách giáo khoa và sách tham khảo được đăng ở Link http://downloadsachthamkhaophothong.blogspot.com

 

 

 

QC TextLink 80.000đ/tháng
LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
inoxtanthaibinh.com/2197/ong-duc-inox-ong-duc-lien-inox-ong-khong-han-304-316-310s-312.html
Ống đúc inox uy tín tại Hà nội
inoxtanthaibinh.com/1140/mat-bich-inox.html
Mặt bích inox giá tốt
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo TextLink 50.000đ/tháng (LH: 0904.195.146 - Yahoo ID: Hỗ trợ)
Hướng dẫn  |  Quy định sử dụng  |  Báo giá quảng cáo |  Hướng dẫn thanh toán  |  Liên hệ
© 2013 ChàoBán.Net
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Opera hoặc Chorme
Điện thoại: 0904.195.146 - Email: minhtu@bambu.vn